Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Sorteringsguide

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera dina sopor rätt. Skriv in det du vill sortera i sökfältet för att få reda på hur avfallet ska sorteras och var det kan lämnas.
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • å
 • ä
 • ö
 • aceton

  Sorteras som Lösningsmedel

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralen för säkert omhändertagande.

 • Adventsljusstakar, ljusslingor (fungerande)

  Sorteras som Återbruk

  Lämnas till Återbruk, Återvinningscentral (ÅVC), Paviljongen (Bråta ÅVC)

  Skänk till second-hand eller bytesrummet i återbrukshuset Paviljongen på Bråta återvinningscentral. Så kommer de till glädje igen.

 • Adventsljusstakar, slingor (trasiga)

  Sorteras som Elavfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Som elavfall på återvinningscentral, till farligt avfall-bilen eller eller om det finns ett kärl för detta i ditt miljörum.

 • Akvarium

  Sorteras som Planglas

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

 • allduk

  Sorteras som Energiåtervinning/Brännbart stort

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

 • aluminiumburk (pant)

  Sorteras som Övrigt

  Pantas vid närmsta pantmaskin.

 • aluminiumburk (utan pant)

  Sorteras som Metallförpackningar

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC), Återvinningsstation (ÅVS), Övrigt

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som metallförpackning. De flesta pantmaskiner tar även burkar utan pant.

 • aluminiumfolie

  Sorteras som Metallförpackningar

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som metallförpackning.

 • ammoniak

  Sorteras som Lösningsmedel

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralen för säkert omhändertagande.

 • ammunition

  Sorteras som Farligt avfall

  Lämnas till Polisen

  lämnas till polisen.

 • apelsinskal

  Sorteras som Matavfall

  Lämnas till Bruna kärlet för matavfall (pappåse), Hemkompostering

 • armaturer

  Sorteras som Elavfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som elektronik.

 • asbest

  Sorteras som Asbest

  Lämnas till Tagene återvinningscentral (ÅVC)

  På Tagene återvinningscentral (ÅVC) kan privatpersoner lämna asbest. Kontakta alltid personalen på Tagene ÅVC innan du lämnar ditt asbestmaterial. Asbest är farligt avfall och tas endast emot väl förpackad.

 • asfalt

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Renhållningsentreprenör, Återvinningscentral (ÅVC)

  Mindre mängder kan lämnas på Bråta ÅVC, för större mängder ska en renhållningsentreprenör anlitas. Observera att Äldre asfalt lagd före mitten av 70-talet kan innehålla stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära innehåller höga halter av ämnen som är miljö- och hälsoskadliga. Tjärasfalt måste därför hanteras med restriktioner.

 • aska (förpackat)

  Sorteras som Energiåtervinning/Brännbart smått

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse), Hemkompostering

  Egen trädgård vid bärbuskar eller sopkärlet väl förpackat. OBS! Askan ska stå i minst 7 dygn innan den får läggas i kärlet på grund av brandrisk.

Recycling in English

Not sure how to sort an item?
For information on how to sort your waste and why it should be sorted, where to leave the waste, and what happens afterward, visit the waste portal Sopor.nu (English) Länk till annan webbplats.

Sorteringsblad på 33 olika språk

Sorteringsguide att ladda ner och skriva ut (dubbelsidig A4) som ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall. Sorteringsblad på 33 olika språk - Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Sorteringsguide för utskrift

Ett anslag att skriva ut. På anslaget visas olika symboler för avfall, som förpackningar av glasd, apper eller metall. I text beskrivs hur de olika avfallen ska källsorteras.

Så källsorterar du - är en enkel guide för källsortering i hemmet. Skriva gärna ut och sätt upp i köket.
Läs eller ladda ner guiden här Pdf, 69.5 kB.

Sorteringsblad på 33 olika språk (Sopor.nu) Länk till annan webbplats.

.

Översiktskarta Bråta ÅVC

En illustrerad områdeskarta.

Klicka för större bild.

Packa bilen eller släpkärran smart inför ditt besök på Bråta återvinningscentral med hjälp av översiktskartan.