Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Sorteringsguide

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera dina sopor rätt. Skriv in det du vill sortera i sökfältet för att få reda på hur avfallet ska sorteras och var det kan lämnas.
Tillbaka till kategorier

Obränbara material Lämnas på ÅVC. Mindre mängder, exempelvis ett glas eller en tallrik, får lämnas i behållare för brännbart avfall.

 • asfalt

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Renhållningsentreprenör, Återvinningscentral (ÅVC)

  Mindre mängder kan lämnas på Bråta ÅVC, för större mängder ska en renhållningsentreprenör anlitas. Observera att Äldre asfalt lagd före mitten av 70-talet kan innehålla stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära innehåller höga halter av ämnen som är miljö- och hälsoskadliga. Tjärasfalt måste därför hanteras med restriktioner.

 • bidé

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

 • blomkruka (lera o porslin)

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återbruk, Återvinningscentral (ÅVC), Paviljongen (Bråta ÅVC)

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • glas ( ej förpackningar)

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som obrännbart eller om det är fönster med glas och karm ska det sorteras som planglas.

 • isolering

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som isolering.

 • kaffekopp och fat

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återbruk, Återvinningscentral (ÅVC)

  Om du har en trasig kaffekopp eller en liten blomkruka kan dessa slängas i den vanliga soppåsen. Men större mängder och skrymmande saker bör du lämna på en återvinningscentral i containern för "obrännbart".

 • kakel (mindre mängd)

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • keramik

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • klinkers (mindre mängd)

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • lecakulor

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

 • porslin

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • propp/säkring

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • skärbräda (glas)

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • sten

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • toalettstol

  Sorteras som Ej återvinningsbart/Obrännbart

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC), Paviljongen (Bråta ÅVC)

  Kan lämnas till återbruket

Recycling in English

Not sure how to sort an item?
For information on how to sort your waste and why it should be sorted, where to leave the waste, and what happens afterward, visit the waste portal Sopor.nu (English) Länk till annan webbplats.

Sorteringsblad på 33 olika språk

Sorteringsguide att ladda ner och skriva ut (dubbelsidig A4) som ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall. Sorteringsblad på 33 olika språk - Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Sorteringsguide för utskrift

Ett anslag att skriva ut. På anslaget visas olika symboler för avfall, som förpackningar av glasd, apper eller metall. I text beskrivs hur de olika avfallen ska källsorteras.

Så källsorterar du - är en enkel guide för källsortering i hemmet. Skriva gärna ut och sätt upp i köket.
Läs eller ladda ner guiden här Pdf, 69.5 kB.

Sorteringsblad på 33 olika språk (Sopor.nu) Länk till annan webbplats.

.

Översiktskarta Bråta ÅVC

En illustrerad områdeskarta.

Klicka för större bild.

Packa bilen eller släpkärran smart inför ditt besök på Bråta återvinningscentral med hjälp av översiktskartan.