Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Företag och flerfamiljshus

Sophämtning på en gata med lägenhetshus.

Foto: Renova

Företag, flerfamiljsfastigheter och samfälligheter måste ha abonnemang för sophämtning. Vanligtvis varje vecka. Abonnemang där matavfallet sorteras ut och återvinns till biogas är mest prisvärt.

Härryda vatten och Avfall ansvarar för hämtning av hushållsavfall i Härryda kommun. Sophämtningen utförs av Renova AB.

Abonnemang

Flerfamiljshus och samfälligheter med gemensam sophämtning har generellt veckohämtning. Våra standardabonnemang för flerfamiljshus och samfälligheter:

  • Matavfall - grönt kärl för brännbart hushållsavfall och brunt kärl för matavfall. Tömning varje vecka.
  • Osorterat - grönt kärl för både matavfall och brännbart hushållsavfall. Tömning varje vecka. Detta abonnemang har en högre avgift.

Abonnemang och avgifter

Beställning av matavfallspåsar

I abonnemanget matavfall ingår ett startpaket till hyresgäster. Startpaketet består av 100 stycken matavfallspåsar, påshållare och sorteringsanvisningar.

Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar beställer kostnadsfritt påsar genom att fylla i e-tjänsten nedan. Minst 10 buntar måste beställas.

Soprum

Ett soprum med sopkärl på rad.

Foto: FNI

Hyreshus, bostadsrätter och samfälligheter har ofta soprum, miljörum eller sophus. Funderar ni på att bygga sophus ska ni ansöka om bygglov och Renova ska godkänna placering.

Checklista:

  • Soprum ska ha tillräckligt breda dörrar för att kärlen lätt ska kunna dras ut.
  • Det får inte finnas trösklar eller trappsteg.
  • Se till att smörja dörrlåset till soprummet inför varje vinter. Fryser låset riskerar ni att inte få tömt.
  • Dragvägen till gatan ska vara så kort som möjligt.
  • Skotta och sanda när det behövs.
  • Om kärlet är felvänt eller på något sätt svårt att komma åt, kan vi inte hämta dina sopor.

Rengöring av kärl, behållare och avfallsutrymmen

Fastighetsinnehavare och nytttjanderättshavare ska se till att avfallsbehållare, avfallsutrymmen och förvaringsplats rengörs i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer. Ni beställer tvätt utav kärl/undermarksbehållare från företag som erbjuder dessa tjänster.

Hur många kärl behövs?

De bruna kärlen för matavfall är på 140 liters kärl. Gröna kärl finns i fyra olika storlekar. Är du osäker hur många kärl som får plats i ert soprum finns mått på dem.

Om matavfall sorteras ut kan ni säkert minska antalet kärl eller kärlstorlekar på de gröna kärlen för brännbart avfall. Detta kan justeras när insamlingen varit igång ett tag. Det går bra att ändra i omgångar för att hitta en bra nivå. För varje 660 liters kärl, ingår det två stycken bruna kärl.
Ändra abonnemang hos kommunens kontaktcenter.

Dekaler och skyltar till soprum

Skylta gärna avfallsutrymmen och behållare med tydliga symboler och färgkodning enligt Avfall Sveriges gemensamma skyltsystem för avfallssortering. Användarmanual och symboler finns för gratis nedladdning från Sverige Sorterar.
Flerbostadshus - Sverige Sorterar Länk till annan webbplats.
Övriga organisationer - Sverige sorterar Länk till annan webbplats.

Information att skriva ut

Undermarksbehållare

Undermarksbehållare för sopor i ett bostadsområde.

När det blir många kärl i ett soprum eller inte finns plats för fler, finns det möjlighet att bygga behållare under mark. Investering görs av fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten. Bygglov krävs och utformning och placering ska godkännas av Renova.

Hjälpte informationen på denna sida dig?