Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Hemsortering från 2025

Två avfallskärl med fyra fack i varje, för att lägga olika sortetrs avfall i. Facken är uppmärkta med symboler.

Under våren 2025 införs hemsortering som gör det enklare att sortera och återvinna förpackningar vid din bostad. Här hittar du information om hemsortering i fyrfackskärl för hushåll i Härryda kommun.

Enligt ett regeringsbeslut ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar. Det innebär att förpackningar av papper, plast-, metall och glas ska kunna sorteras nära hemmet. Syftet är bland annat att öka återvinningen av förpackningar men även att ta hand om förpackningarna på ett bra sätt ur miljösynpunkt.
I Härryda kommun införs under våren 2025 ett system för insamling av förpackningar i fyrfackskärl för boende i villa, radhus och fritidshus.

Fyrfackskärl med plats för 10 olika sorters avfall

Du som bor i villa, radhus och fritidshus kommer att få två stycken 370 liters kärl, som är indelade i fyra fack vardera. Du får även en elektronikbox för ljuskällor och batterier. Tio olika sorters material kan sorteras i kärlen:

 • Batterier
 • Glas, färgat
 • Glas, ofärgat
 • Ljuskällor
 • Matavfall
 • Metallförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Restavfall
 • Tidningar

Förbered plats för dina kärl

Två avfallskärl uppställda framför en villa. Kärlen är placerade på en stenlagd yta nära gatan.

Foto: PWS

För att det enkelt ska gå att dra ut och ställa tillbaka kärlen vid tömning krävs en uppställningsplats på en yta om minst 1 meter djup och 1,8 meter bredd. Men båda kärlen behöver inte stå bredvid varandra hela tiden eftersom de inte töms samtidigt. Viktigast är att de står framme den dag de ska tömmas.
Se mått på kärlen i fliken här under.

På tömningsdagen är det viktigt att du tänker på följande:

 • Kärlen ska stå med handtagen utåt.
 • Kärlen måste stå på ett plant och hårdgjort underlag så att det går att dra dem till fordonet.
 • Tänk på framkomligheten, inga buskage eller träd ska vara i vägen.

Mått på kärlen

Mått på ett fyrfackskärl

 • Bredd 77 cm
 • Djup 87 cm (exklusive elboxen)
 • Höjd 110 cm (184 cm med uppfällt lock)
 • Två kärl kräver tillsammans en yta på 100 x 180 cm.

Mått på elektronikbox

Elektronikboxen hänger du på kärlet när du vill få den tömd.

 • Bredd 35 cm
 • Djup 20 cm
 • Höjd 20 cm

Tänk även på att det kan krävas bygglov om du vill bygga in kärlen i en kärlgård.

Två stycken avfallskärl står på en villatomt. Runt kärlen finns ett staket så kallad kärlgård.

Foto: PWS

Dragväg

Dragväg eller dragavstånd är den sträcka som miljöarbetaren behöver dra sopkärlet från sin uppställningsplats till fastighetsgränsen. I ditt abonnemang kommer det att ingå ett visst antal meter dragväg. Det är ännu inte bestämt hur lång dragväg som kommer att gälla när hemsortering startar våren 2025. Om dragvägen för dina kärl blir längre än vad som ingår, tillkommer en extra kostnad.

Så sorterar du i fyrfackskärl

Två fyrfackskärl med uppfällda lock. Inuti kärlen finns det fack för olika avfall. Varje fack är uppmärkt med en symbol för det som ska sorteras där i.

Du kommer att få två kärl som är indelade i fyra fack vardera. Du får även en elektronikbox.
Sopbilen tömmer ett kärl åt gången. Varje kärl har tömning varannan vecka.

 • Kärl 1 (töms varannan vecka, men inte samma som kärl 2)
  Här sorteras matavfall (118 liter), pappersförpackningar (177 liter), färgade glasförpackningar (30 liter) och tidningar (45 liter)
 • Kärl 2 (töms varannan vecka, men inte samma som kärl 1)
  Här sorteras restavfall (155 liter), plastförpackningar (155 liter), ofärgade glasförpackningar (30 liter) och metallförpackningar (30 liter).
 • Elektronikboxen (töms vid behov)
  I elektronikboxen sorterar du ljuskällor (glödlampor) och småbatterier. Boxen förvarar du inomhus. När den behöver tömmas hänger du den på kärlet.

Avfallet hålls isär vid tömningen

En sopbil med fyra fack inuti där avfall från fyrfackskärl samlas var för sig vid tömning.

Foto: NTM

För att sorterat material ska hållas isär finns det fyra fack i kärlen och fyra fack i bilen. Fyrfacksbilen kommer varje vecka och tömmer ett av dina kärl åt gången. Varje kärlen har därför tömning varannan vecka.

Framkomlighetsinventering - för din säkerhets skull

Den nya sopbilen som kommer att hämta materialen i fyrfackskärlen är större och tyngre än vissa av dagens sopbilar. Därför har vi gjort en undersökning av framkomligheten till alla fastigheter i kommunen.
På platser där det exempelvis saknas vändplats, där vägen är för smal eller där det är svårt att hitta plats för de nya kärlen kan vi behöva hitta andra lösningar för en säker fastighetsnära insamling. Vi kontaktar de fastighetsägare som berörs av det.
Läs mer om Framkomlighet för fyrfacksbilar

Radhus, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Som boende i radhus med enskild avfallshämtning samt för samfälligheter och gemensamhetsanläggningar med färre än fem hushåll gäller samma princip som för villakunder. Att fastighetsnära insamling av förpackningar via fyrfackskärl införs under våren 2025.
På en del ställen kan det däremot vara svårt att hitta plats för de nya kärlen, på grund av trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Vid dessa fastigheter får vi hitta andra lösningar för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.
Ett alternativ kan vara kvartersnära insamling. Det är när flera fastigheter får hämtning av förpackningar på en gemensam uppställningsplats.

Två avfallskärl står i kommunhusets expedition.

Nyfiken på fyrfackskärlet?

Välkommen till receptionen i Härryda kommunhus på Råda torg 1 i Mölnlycke där vi har två fyrfackskärl uppställda.

 

Mer information

Hemsortering införs successivt med start våren 2025.Vi kommer att informera alla berörda fastighetsgare i god tid om hur och när det ska ske.
Prenumerera på nyheter

Frågor och svar

Vilka är fördelarna med hemsortering?

Fastighetsnära insamling ökar servicegraden och gör sorteringen mer tillgänglig för alla. Analyser visar att ca 30 procent av våra hushållssopor idag består av förpackningar som skulle kunna sorteras ut.
Erfarenheter från de drygt 70 kommuner som redan har infört hemsortering visar att vi blir bättre på att sortera ut förpackningsavfall när vi kan slänga det i anslutning till bostaden.

När kommer fyrfackskärlen?

Införandet av hemsortering kommer att starta våren 2025. Du får information i god tid innan det är dags för ditt område att få de nya kärlen.

Måste jag ha systemet med fyrfackskärl?

Enligt regeringsbeslut från 2022 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall. I Härryda kommun innebär det att alla villaägare och boende i en- och tvåfamiljshus får två fyrfackskärl att sortera i.
Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Måste fritidsboende också införa fyrfackssystem?

Ja även fritidsboenden kommer att få det nya systemet och ska sortera ut sina förpackningar.

Frågor om antal kärl och storlek

Hur stora är kärlen?

De nya kärlen rymmer 370 liter och är större än befintliga avfallskärl för mat- och restavfall.
Du som husägare kan därför behöva förbereda plats för de nya avfallskärlen.
Kärlen kräver en hårdgjord yta om cirka 1 x 1,8 meter. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, betong, plattor eller liknande. Löst grus, singel och gräs räknas ej som hårdgjort underlag.

Mått på ett fyrfackskärl

 • Bredd 77 cm
 • Djup 87 cm (exklusive elboxen)
 • Höjd 110 cm (184 cm med uppfällt lock)
 • Två kärl kräver tillsammans en yta på 100 x 180 cm.

Mått på elektronikbox

Elektronikboxen hänger du på kärlet när du vill få den tömd.

 • Bredd 35 cm
 • Djup 20 cm
 • Höjd 20 cm

Vad gör jag om facket för restavfall inte räcker till?

Vid behovs finns möjlighet att beställa extrakärl för restavfall om du har större avfallsvolymer, till exempel vid förbrukning av blöjor eller liknande.

Måste jag ha båda kärlen?

Ja, för att kunna sortera förpackningar och matavfall vid fastigheten, som regeringen har beslutat om, behövs båda kärlen.

Finns det mindre storlek på kärl?

Nej det finns enbart en storlek på fyrfackskärlen vilka är 370 liter och du behöver ha två kärl för att täcka insamlingen av alla avfallstyper.

Hur gör jag om jag inte har plats med fyrfackskärlen?

Båda kärlen behöver inte stå framme bredvid varandra hela tiden, de behöver bara stå framme på tömningsdagen. Där emellan kan du ha kärlen någon annanstans.
Fundera på om du kan ha ett kärl framme och det andra till exempel bakom garaget, i garaget, bakom en buske eller annat lämpligt ställe och bara ställa fram det på tömningsdagen.

I en del områden kan det bli aktuellt att istället ha en gemensam insamling tillsammans med sina grannar, i exempelvis en byggnad eller annan form av uppställningsplats.

Kan jag dela fyrfackskärl med grannen?

Ja, är ni grannar med närliggande fastigheter som genererar lite avfall kommer ni i ett senare skede kunna ansöka om att dela på ett fyrfackspar.

Jag komposterar mitt matavfall, behöver jag ändå två kärl?

Fyrfackskärlen kommer med ett fack för matavfall. Vill du ändå kompostera ditt matavfall på tomten kan du göra det. Då lämnar du facket för matavfall tomt. Kom ihåg att matavfallskompost ska anmälas till Miljö- och hälsoskydd.

Frågor om förpackningar och sortering

Blandas avfallet i sopbilen?

Nej, inget avfall blandas. Sopbilen har fyra fack, precis som kärlen.

Vad händer med avfallet?

Både tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast återvinns. Matavfall blir till biogas och biogödsel, medan restavfallet förbränns i en process där värmen tas tillvara.

Måste jag sortera ut förpackningar?

Ja, det är ett krav enligt avfallsförordningen och gäller alla förpackningsslag. Senast 1 januari 2027 är det även ett krav att förpackningar av papper och kartong, glas, plast och metall ska samlas in fastighetsnära.
Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Det som ska samlas in fastighetsnära är förpackningar av kartong eller papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas. Det är alla förpackningar som omfattas av producentansvar och som idag samlas in via återvinningsstationer.

Övriga förpackningar av till exempel av textil, porslin, trä och kork samlas in via kommunens återvinningscentral.
Bråta återvinningscentral

Vad händer med återvinningsstationerna?

På återvinningsstationerna kommer du kunna fortsätta lämna skrymmande förpackningar som inte får plats i dina fyrfackskärl.
Återvinningsstationer

Vi har hämtning av förpackningar via TMR idag, kan vi fortsätta med det?

Nej tyvärr har TMR valt att avveckla tjänsten. Hämtning från TMR upphörde 1 januari 2024 i samband med att ansvaret av förpackningarna övergick till kommunen. Vi hänvisar till återvinningsstationerna tills ni får fastighetsnära insamling.

Frågor om kostnader

Vad kommer det att kosta?

Kommunfullmäktige beslutar om ny avfallstaxa hösten 2024. Efter det kommer information om vad de nya kärlen kommer att kosta.

Kommer vikttaxan att vara kvar?

Nej, vikttaxan försvinner i och med att det inte är möjligt att fortsätta med vikttaxa vid övergången till de nya fyrfackskärlen.

Flerbostadshus och samfälligheter

Jag bor i flerbostadshus, får vi också fyrfackskärl?

Nej, de erbjuds endast till en- och tvåbostadshushåll. Det finns andra lösningar för boende i flerbostadshus.

Vad gäller för parhus, radhus och samfälligheter utan gemensam avfallshantering?

Enskilda bostadslägenheter i radhus, parhus, kedjehus och samfälligheter med egna avfallsabonnemang betraktas som enbostadshus och kommer få fyrfackskärl under 2025. De nya kärlen kommer tömmas av Renova AB precis som tidigare för rest- och matavfall. I och med att kärlen är större behöver varje enskild fastighetsägare dock förbereda sig genom att bereda plats för de nya kärlen som kräver en hårdgjord yta om cirka 1 x 2 meter.

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter som idag har separat utsortering av förpackningar kan fortsätta med det men behöver se över sitt befintliga avtal då förpackningsavfallet från och med 1 januari 2024 endast får hämtas av godkända utförare. Auktoriserade leverantörer

Har er bostadsrättsförening eller samfällighet idag endast gemensam avfallshantering för rest- och matavfall behöver ni komplettera denna med utrymme för insamling av förpackningsavfall. Från och med 1 januari 2027 är det obligatoriskt med insamling fastighetsnära. Det är samfällighetens ansvar att se till att kraven i den nya lagstiftningen uppfylls.
Läs mer och hitta godkända utförare här:
Förpackningar från flerbostadshus och samfälligheter

Vad gäller för fastighetsägare, BRF och samfälligheter med gemensam avfallshantering?

Ägare av flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam avfallshantering omfattas också av de nya lagkraven och ska senast 1 januari 2027 kunna erbjuda sina hyresgäster/boende möjlighet att lämna förpackningar till återvinning fastighetsnära. För flerfamiljshus med fler än 5 hushåll erbjuder kommunen hämtning av förpackningar via ett antal auktoriserade entreprenörer.
Förpackningar från flerfamiljshus och samfälligheter

Flerfamiljshus med färre än fem hushåll erbjuds fastighetsnära insamling likt villahushållen med fyrfackskärl.

Det är fastighetsägares ansvar att se till att kraven uppfylls, men fastighetsägaren avgör själv hur utsorteringskravet ska genomföras om det saknas möjligheter för sortering idag. Kommunen kan inte ställa krav på hur fastighetsägare väljer att uppfylla kraven - via gemensamt avfallsutrymme i fastigheten, kärlgårdar, underjordsbehållare eller nytt miljöhus. Vid nybyggnation finns dock byggregler och bygglovskrav att förhålla sig till. För specifika frågor om bygglov kontakta kommunens bygglovsenhet.
Bygga nytt, ändra eller riva - Härryda kommun (harryda.se) Länk till annan webbplats.

Hur beräknar jag som fastighetsägare hur många kärl som behövs?

Kontakta valfri entreprenör bland de som är auktoriserade av kommunen så hjälper dem till med dimensioneringen i samband med ny tjänst.

Önskar man räkna själv så finns det hjälp att få via Avfall Sverige.
Avfall Sveriges handbok för dimensionering av avfallsutrymmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan fastighetsägaren hänvisa till återvinningsstationerna i stället?

Fastighetsägare kan idag hänvisa boende till återvinningsstationer, men senast 2027 ska förpackningar kunna samlas in fastighetsnära och då kan du som fastighetsägare inte längre hänvisa dina hyresgäster till en återvinningsstation.

Vilket är fastighetsägarens ansvar för sortering och information?

Fastighetsägaren har ett strikt ansvar att se till att avfall sorteras rätt och i att informera de boende om hur sortering ska gå till. Det kan handla om tydlig uppmärkning av avfallsutrymmen och att delge information till de boende om avfallssortering.

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige har samlat mycket bra information som riktar sig till fastighetsägare och flerbostadshus via sidan sverigesorterar.se
Förändringar kring matavfall och förpackningsavfall - Sverige sorterar (Avfall Sverige) Länk till annan webbplats.

Även fastighetsägarnas webbplats har bra information om vad som gäller för er fastighetsägare.
Avfall Sverige informerar om förpackningsinsamling - Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se) Länk till annan webbplats.

Härryda Vatten och Avfall

031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?