Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Förpackningar från flerbostadshus och samfälligheter

Olika sorters förpackningar av papper, plast, glas och metall.

På den här sidan kan flerbostadshus, samfälligheter och vissa gemensamhetsanläggningar som vill beställa insamling av förpackningar hitta utförare. Här kan även du som leverantör ansöka om att bli auktoriserad utförare.

Kommunalt ansvar från 2024

Kommuner har från och med den 1 januari 2024 ansvar för att samla in förpackningsavfall från hushåll. Senast den 1 januari 2027 ska Härryd Vatten och Avfall ha infört fastighetsnära insamling av avfall som består av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar från hushåll.

Hämtning från flerfamiljshus

Genom så kallade auktorisationsavtal kan företag bli godkända som leverantörer för att samla in och transportera förpackningar från flerbostadshus, samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar med fler än 5 hushåll, på uppdrag av oss.
Det är inte tillåtet för företag att samla in förpackningar utan att ha ett tecknat auktorisationsavtal med Härryda Vatten och Avfall.

Fyrfackssystem för villahushåll

För villahushåll och fastigheter med färre än 5 hushåll kommer den fastighetsnära insamlingen av förpackningar istället ske via fyrfacksystem med etablering under 2025.
Fyrfackskärl från 2025

Beställa insamling av förpackningar

Nedanför kommer de företag att listas som blivit godkända för att samla in förpackningar från flerbostadshus på uppdrag avHärryda Vatten och Avfall och har ett tecknat avtal. Flerbostadshus kan välja fritt bland dessa företag för insamling av förpackningar.

Kostnadsfri insamling av förpackningar

Vid nedan tömningsfrekvens erhåller kunden kostnadsfri hämtning av förpackningar. Vid eventuella tilläggstjänster som dragväg, städning, skyltning eller tätare frekvens än nedan kommer kund att debiteras av entreprenör.

Tömningsfrekvenser

Förpackningsfraktion

Antal tömningar

Pappersförpackningar

26 tömningar / år (varannan vecka)

Plastförpackningar

26 tömningar / år (varannan vecka)

Metallförpackningar

12 tömningar / år (en gång per månad)

Färgade glasförpackningar

12 tömningar / år (en gång per månad)

Ofärgade glasförpackningar

12 tömningar / år (en gång per månad)

Auktoriserade företag

Kontakta valfritt företag för insamling av förpackningar i fliken nedan så hjälper de dig vidare.

Lista över auktoriserade utförare

Företag som är auktoriserade utförare som har avtal med Härryda Vatten och Avfall för insamling av förpackningar i Härryda kommun.
Listan med kontaktuppgifter fylls på löpande när fler entreprenör valt att auktoriseras

Bli auktoriserad utförare

Partille kommun, Lerums kommun och Härryda Vatten och Avfall AB inbjuder entreprenörer att ansöka om att bli auktoriserade för fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus inom de tre kommunerna.
Entreprenörer kan välja att ansöka och auktorisera sig i en, två eller samtliga tre kommuner.
Läs mer om vad det innebär att vara auktoriserad leverantör för insamling av förpackningar från flerfamiljshus och vilka krav som ställs samt hur du ansöker om att bli godkänd leverantör i fliken nedan.

Auktorisationssystem för insamling av förpackningar

Kommuner har från och med den 1 januari 2024 ansvar för att samla in förpackningsavfall från hushåll. Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av avfall som består av pappers-, plast-, glas och metallförpackningar från hushåll.
Genom så kallade auktorisationsavtal kan företag nu bli godkända som leverantörer för att samla in och transportera förpackningar från flerbostadshus på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall. Det är inte tillåtet för företag att samla in förpackningar utan att ha ett tecknat auktorisationsavtal med kommunen.

Beskrivning av auktorisationen

Auktorisationen innebär att entreprenören får samla in och transportera förpackningar på uppdrag av huvudmännen. Huvudmännen tillhandahåller inte något kundregister utan entreprenören får själv sälja sin tjänst. Kunden tecknar avtal direkt med entreprenören. Beställning av tjänst samt övrig kundkontakt sker direkt mellan entreprenör och kund. Flera entreprenörer kan vara auktoriserade för att utföra tjänsten och kunden kan välja fritt mellan dessa entreprenörer. Inga mängder eller uppdrag kan garanteras.
Auktorisationen regleras genom att skriftliga avtal ingås mellan huvudmannen och auktoriserad entreprenör. Auktoriserad entreprenör ska följa huvudmannens miljökrav och ställda avtalsvillkor. Insamlarna övertar verksamhetsansvaret från huvudmannen.
Auktorisationens referensnummer (diarienummer) är: 2023HVAA71

Ansökans form och innehåll

Ansökan om auktorisation ska lämnas elektroniskt via e-post till någon av nedanstående e-postadresser. Kontakta någon nedan för att få fullständig dokumentation för ansökan.

Kontaktuppgifter för ansökan

Partille kommun
Björn Andersson, avfallsansvarig
bjorn.andersson@partille.se

Lerums kommun
Maria Hansen, kretsloppschef
maria.hansen@lerum.se

Härryda Vatten och Avfall AB
Eliza Farmand, Avfallschef
eliza.farmand@hvaa.se


Hjälpte informationen på denna sida dig?