Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Fettavskiljare

En kock lagar mat.

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga att matfett orsakar stopp eller skador i avloppsledningar.

Därför ska en fettavskiljare finnas

Avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När vattnet kyls ner i ledningssystemet stelnar fettet och kan orsaka stopp och översvämningar med betydande skador som källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Det kan innebära stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.

Fettavlagringar bildar också svavelväte, en illaluktande och giftig gas som ger frätskador på avloppsledningar och utgör en hälsorisk. För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska därför fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering.

Regler och handbok för fettavskiljare i Härryda kommun Pdf, 317 kB.

Fett klassas som hushållsavfall och omfattas av avfallsföreskrifterna.
Avfallsföreskrifter Pdf, 1.2 MB.
ABVA - allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun Pdf, 403.8 kB.


Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare?

En fettavskiljare ska installeras när en verksamhet ska använda matfett, matoljor eller annat som behöver separeras innan det når det kommunala ledningsnätet för spillvatten. Det är Härryda Vatten och Avfall AB som avgör om fettavskiljare behövs.

Följande verksamheter måste ha fettavskiljare:

  • Bageri, café, konditori, salladsbar
  • grill- och gatukök, hamburgerbar, friteringsanläggning
  • pizzeria, restaurang, catering
  • storkök, personalmatsal(vid fler än 200 sittplatser)
  • livsmedelsbutik med bageri, grill eller chark
  • charkuteri, livsmedelsindustri, rökeri

 

Fritös och stekhäll i ett restaurangkök.

Regler och skötsel

Tillstånd och krav

Fettavskiljare godkänns av Vatten och avfall, tillsammans med uppgifter om dimensionerat flöde och antal serveringsplatser. Vid ny- eller tillbyggnad av livsmedelslokal görs anmälan till Härryda kommun, Bygglovsenheten och Miljö- och hälsoskydd. Det gäller även vid väsentlig ombyggnad.
Miljö och hälsoskydd Länk till annan webbplats.
Bygglov Länk till annan webbplats.

Dimensioneringsregler

Fettavskiljaren ska dimensioneras enligt standarden SS-EN 1825-2. För beräkning, se:
Dimensionering av fettavskiljare Pdf, 143.8 kB.

Kontroll och tömning

Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel. Tömning ska ske minst en gång per år enligt taxa för avfall och slam. Ett vanligt intervall för tömning är en gång per månad (Europastandard).

  • Vid tömning gör entreprenören en bedömning om det nuvarande intervallet är tillräckligt för att säkerställa avskiljarens funktion.
  • Vid tömning ska avskiljaren tömmas, rengöras och återfyllas.

Abonnemang för tömning ska tecknas av fastighetsägaren med kommunens entreprenör Renova.

Om fettavskiljare saknas

Befintliga verksamheter som berörs av dessa regler, men som inte har fettavskiljare, ska senast sex kalendermånader efter skriftlig begäran från Vatten- och avfallsverksamheten installera en fettavskiljare.

Betalningsskyldighet vid otillåtet utsläpp

Verksamheter som olovligen släpper ut fett eller annat som kan skada de kommunala ledningarna kan bli betalningsskyldiga för det arbete som krävs för att återställa ledningens funktion och skick.
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fettavskiljare finns installerad. Därför är det fastighetsägaren som bär ansvaret för eventuella skador.

Insamling och återvinning av fett

Frityrolja, stekfett och inläggningsoljor får inte hällas i avloppet även om fettavskiljare finns, utan ska samlas upp och återvinnas. Detta ska göras av ackrediterat återvinningsföretag: Hoglin Recycling Länk till annan webbplats.

Vad gör du med några liter frityrolja?

Lämna in använd matolja på Bråta återvinningscentral. Häll oljan i en plastdunk eller en mjölkkartong och förslut.
Bråta återvinningscentral

Återvinning av fett

Det begagnade matfettet som tas omhand förädlas i en miljövänlig process där fettsyror och glycerol utvinns. Dessa ämnen används sedan vid tillverkning av bland annat tvål- och tvättmedelsprodukter, plast och gummi, papperskemikalier, stearin med mera.

Härryda Vatten och Avfall AB
VA-ingenjör
031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?