Länk till startsidan
Translate
Kontakt

PFAS i vårt dricksvatten

Vi kontrollerar regelbundet förekomsten av PFAS i vattenverken. Proverna visar att PFAS-halten i vårt dricksvatten ligger under både Livsmedelsverkets nuvarande riktvärden och kommande krav som införs 2026.

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som bland annat används i brandsläckningsskum, rengöringsmedel och impregneringsmedel. PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvatten och mat och kan skada såväl vår hälsa som miljön.

Riktvärden och gränsvärden

I nuläget finns inget gränsvärde för PFAS, istället finns ett riktvärde för när man bör vidta åtgärder för att sänka PFAS-nivån i dricksvattnet. Det riktvärde som gäller är 90 ng/l (nanogram per liter).
Nya krav med gränsvärden på PFAS 4 och PFAS 21 ska tillämpas från den 1 januari 2026.

  • PFAS 4: 4 ng/l
  • PFAS 21: 100 ng/l

PFAS-halter i Härryda kommun

PFAS-halter i Härryda kommun

Dricksvatten i:

Mölnlycke, Landvetter, Härryda

Rävlanda, Hindås

Hällingsjö

Gränsvärde från 2026-01-01

Datum för provtagning

2023-11-07

2023-11-10

2023-11-10


Summa 4 PFAS (ng/l)

1,9

<0,2

0,38

4

Summa 11 PFAS (ng/l)

4,6

<0,2

0,38


Summa 21 PFAS (ng/l)

4.6

<0,2

0,38

100

ng/l = nanogram per liter.

Egen brunn

Har du enskilt vatten från egen brunn? Information om vattenprovtagning hittar du på Härryda kommuns webbplats.
Eget dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?